Tesaure de l’ètica periodística

El tesaure de l’ètica periodística, elaborat pel Dr. Salvador Alsius, comprèn un llistat de tots els ítems imaginables inclosos en els quatre principis fonamentals de la deontologia periodística (veracitat, justícia, llibertat i responsabilitat). Podeu emprar aquest instrument metodològic per detectar aquelles àrees que queden afectades en els casos que examineu a l’observatori.

1. PRINCIPI DE VERACITAT

1.1.Rigor informatiu

1.1.1. Falsedat

1.1.2. Conjectures, especulacions i rumors

1.1.3. Precisió i exactitud

1.1.4. Elecció, cita i credibilitat de les fonts

1.1.5. Contextualització i aprofundiment de la informació

1.1.6. Difamació i calúmnia

1.1.7. Rectificacions

1.2. Neutralitat valorativa

1.2.1. Separació d’informació i opinió

1.2.2. Selecció de les notícies i criteris d’inclusió

1.2.3. Formes de presentació

1.3. Procediments discursius

1.3.1. Obtenció del material: instantànies i enregistraments

1.3.2. Titulació i estructures textuals.

1.3.3. Selecció i ordenació d’imatges i so

1.3.4. Gèneres informatius

1.3.5. Elements espuris: gràfics i músiques

1.3.6. Sensacionalisme i espectacularització

1.4. Recreacions i falsejaments

1.4.1. Elements de ficció i escenificacions

1.4.2. Realimentació per presència d’informadors

1.5. Procediments enganyosos en l’obtenció de la informació

1.5.1. Anonimat i disfresses

1.5.2. Càmeres ocultes i enregistraments subreptícies

1.6. Plagiarisme

1.7. Altres relacionats amb el principi de veracitat

2. PRINCIPI DE JUSTÍCIA

2.1. Imparcialitat

2.1.1. Inclusió dels diferents punts de vista

2.1.2. Dret de rèplica

2.1.3. Quotes polítiques

2.2. Tractament de grups socials desafavorits

2.2.1. Racisme i xenofòbia

2.2.2. Sexisme i quotes de gènere

2.2.3. Gent gran

2.2.4. Homofòbia

2.2.5. Malalties mentals

2.2.6. Minusvalideses

2.2.7. Altres

2.3. Presumpció d’innocència

2.3.1. Detinguts i sospitosos

2.3.2. Tractament de vistes judicials

2.3.3. Víctimes de delictes i persones condemnades judicialment

2.4. Altres relacionats amb el principi de justícia

3. PRINCIPI DE LLIBERTAT

3.1. Condicionaments externs

3.1.1 Control del poder polític

3.1.2. Servituds comercials

3.1.3 Altres formes de control (gabinets de premsa …)

3.2. Relacions amb les fonts

3.2.1. Subministrament d’informació

3.2.2. Pagaments a implicats

3.2.3. Condicions imposades i drets de les fonts

3.2.4. Secret professional

3.3. Conflictes d’interessos

3.3.1. Interessos empresarials

3.3.2. Incompatibilitats i interessos particulars dels periodistes

3.4. Altres relacionats amb el principi de llibertat

4. PRINCIPI DE RESPONSABILITAT

4.1. Primacia de la vida i de la seguretat de les persones

4.1.1. Prioritat de l’ajuda humanitària

4.1.2. Seguretat pública

4.1.3. Terrorisme

4.2. Privacitat

4.2.1 Invasió de la intimitat

4.2.2. Protecció dels menors

4.2.3. Dret a la pròpia imatge

4.2.4. Dolor i sofriment

4.2.5. Suïcidi

4.3. Matèries d’especial sensibilitat social

4.3.1 Incitació a la violència i altres conductes antisocials

4.3.2 Mal gust

4.3.3. Pel que fa a creences

4.3.4. Alarmisme

4.3.5. Violència de gènere

4.4. Cooperació amb les autoritats i institucions públiques

4.5. Altres relacionats amb el principi de responsabilitat

5. ALTRES MATÈRIES INCLOSES EN ELS CODIS ÈTICS

5.1. Qüestions d’estil

5.2. Qüestions relatives a l’organigrama de les redaccions

5.2.1. Estatuts de redacció i comitès professionals

5.2.2. Relacions jeràrquiques i comunicacions internes

5.3. Qüestions relatives al context socio-laboral dels periodistes

5.4. Clàusula de consciència

5.5. Exhortacions a mitjans i periodistes a favor dels Drets Humans

5.6. Crides fetes a institucions alienes als mitjans

5.7 Altres assumptes de difícil classificació

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s