Diari de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra (UPF) han arribat a un acord de cessió de la capçalera del Diari de Barcelona (DdB) a la Facultat de Comunicació de la UPF. El nou Diari de Barcelona produït a la Redacció Integrada de la UPF esdevindrà una plataforma digital que contindrà diverses modalitats de comunicació. El mitjà, que apareixerà la primavera de 2020, vol esdevenir el referent informatiu per a tota la ciutadania, però tindrà una especial atenció per arribar a una generació de joves amb edats compreses entre els 16 i els 30 anys.

El nou Diari de Barcelona ha de fomentar de forma decisiva el retiment de comptes  o media accountability, entès com el compromís dels mitjans i professionals de respondre davant la societat per l’activitat que duen a terme. L’accountability es concreta en tres dimensions fonamentals: transparència informativa, autoregulació professional i participació del públic. Aquestes dimensions es poden desenvolupar a través de diferents instruments o iniciatives.

Els estudiants de l’assignatura Deontologia Periodística treballaran durant el curs 2019/20 en el disseny d’instruments de retiment de comptes en línia (bloc editorial, vídeo-bloc, observatori, llibre d’estil, recomanacions ètiques, defensor de l’audiència, seccions de notificació d’errors, etc.) per al Diari de Barcelona. L’objectiu d’aquesta activitat és que, aplicant els coneixements apresos durant les classes, les sessions de resolució de dubtes i les tutories, els alumnes aprenguin a conceptualitzar i a realitzar proves pilot d’instruments que ajudin a fomentar el retiment de comptes del nou mitjà de comunicació. D’aquesta manera es busca fomentar la transparència del Diari de Barcelona envers l’audiència, que pot entendre el funcionament de la redacció d’un mitjà multiplataforma i els processos que es segueixen perquè el producte final s’adeqüi als criteris del periodisme responsable i de qualitat.