Publicacions

Publicacions sobre ètica periodística a la UPF

Les següents publicacions han estat elaborades per investigadors de la UPF en el marc dels projectes competitius “Ètica i excel·lència informativa: la deontologia periodística davant les expectatives dels ciutadans” (Ministeri de Ciència i Innovació, 2007-2009, SEJ2006-05631-C05-01); “MediaAct, Media Accountability and Transparency in Europe” (Unió Europea, 2010-2013, SSH-2009-5.1.1); i “Transparència i Retiment de Comptes de la Informació Periodística” (Ministeri d’Economia i Competitivitat, CSO2012-39138, 2013-2015), entre d’altres iniciatives a títol individual i col·lectiu.

Alcalá, F.; Alsius, S.; Salgado, F. (2009). “L’ús d’imatges de persones mortes a la televisió i a d’altres mitjans de comunicació. L’opinió dels periodistes a Catalunya. Quaderns del CAC, 33: 109-117.

Alsius, S. (1998). Ètica i periodisme. Barcelona: Pòrtic.

Alsius, S. (1999). Codis ètics del periodisme televisiu. Barcelona: Editorial Pòrtic.

Alsius, S. (ed). (2010). The Ethical Values of Journalists. Field research among media professionals in Catalonia. Universitat Pompeu Fabra – Grup de Recerca en Periodisme. Barcelona: Generalitat de Catalunya (Col·lecció Lexicon; 6).

Alsius, S. (2011). “Cap a una gran base de dades per a l’estudi de l’ètica periodística. Periodística, 13: 27-57.

Alsius, S.; Mauri, M.; Rodríguez Martínez, R. (2011). “Spain: A Diverse and Aymmetric Landscape”. A: Eberwein, T.; Fengler, S.; Lauk, E.; Leppik-Bork, T. (eds.). Mapping Media Accountability – in Europe and Beyond. Colònia: Herbert von Halem, p. 155-167.

Alsius, S.; Salgado, F. (eds.) (2010). La ética informativa vista por los ciudadanos. Contraste de opiniones entre los periodistas y el público. Barcelona: UOC.

Casasús, J.M. (2011). “Per un sistema general de la deontología periodística”. Periodistíca, 13: 9-15.

Figueras, M.; Mauri, M.; Alsius, S.; Salgado, F. (2012). “La precariedad te hace dócil. Problemas que afectan a la profesión periodística”. El profesional de la información, 21(1): 70-75.

Mauri, M.; Pérez, M.; Figueras, M. (2014). “The Public and the Journalists’ Views on the Humoristic Treatment of Religion in Spain”. Journalism & Mass Communication Quarterly, 91(3): 471-486.

Mauri, M.; Ramon, X. (2015). “Nuevos sistemas de rendición de cuentas de la información periodística. Una exploración del escenario online español”. El profesional de la información, 24(4): 380-389.

Pont, C. (2011). “La deontologia en episodis d’emergència”. Periodística, 13: 59-73.

Ramon, X. (2013). “Ètica i periodisme esportiu: una proposta d’ítems d’anàlisi per avaluar la qualitat de la cobertura de l’esport als mitjans de comunicació”. Comunicació, Revista de Recerca i Anàlisi, 30(2): 55-74.

Ramon, X. (2013). “El rigor en la informació esportiva. El tractament de vuit esportistes musulmanes als Jocs Olímpics de Londres 2012 des de la perspectiva de l’ètica periodística”. Periodística, 15: 29-45.

Ramon, X. (2014). “Rumours, responsibility and sports journalism ethics. The coverage of Ye Shiwen in London 2012 Olympics in the British, American and Spanish quality press”. Periodística, 16 (en premsa).

Ramon, X.; Mauri, M.; Alcalá, F. (2016). “Transparencia informativa, autorregulación y participación del público: análisis de las experiencias  de rendición  de cuentas de Mural.com, Rue89.com y TexasTribune.org”. Comunicación y Sociedad, 26 (en premsa).

Rodríguez Martínez, R.; Figueras, M.; Mauri, M.; Alsius, S. (2013). “How Dominant are Official Sources in Shaping Political News Coverage in Spain? The Perceptions of Journalists and Citizens”. Journal of Mass Media Ethics, 28 (2): 103-118.

Tulloch, C.D. (2011). “Advocacy journalism: últimes notícies del debat sobre l’ètica periodística i la cobertura del conflicte armat”. Periodística, 13: 75-85.

Selecció d’altres publicacions recomanades

Aznar, H. (1999). Ética y Periodismo. Códigos, estatutos y otros documentos de autorregulación. Barcelona: Paidós.

Aznar, H. (2005). Ética de la comunicación y nuevos retos sociales: códigos y recomendaciones para los medios. Barcelona: Paidós.

Bertrand, C.J. (1997). La Déontologie des médias. Paris : PUF.

Black, J.; Roberts, C. (2011). Doing Ethics in Media. Theories and Practical Applications. Nova York: Routledge.

Friend, C.; Singer, J. B. (2007). Online Journalism Ethics. Traditions and Transitions. Armonk, Nova York: M.E. Sharpe.

Frost, C. (2011). Journalism Ethics and Regulation. 3a ed. Londres: Longman.

Hardin, M.; Zhong, B.; Whiteside, E. (2009). “Sports Coverage: “Toy Department” or Public-Service Journalism? The Relationship Between Reporters’ Ethics and Attitudes Toward the Profession”. International journal of sport communication (IJSC), 2(3): 319-339.

Harro-loit, H. (2015). “Journalists’ Views About Accountability to Different Societal Groups”. Journal of Media Ethics: Exploring Questions of Media Morality, 30(1): 31-43.

Hlavach, L.; Freivogel W.H. (2011). “Ethics Implications of Anonymous Comments Posted to Online News Stories”. Journal of Mass Media Ethics, 26(1): 21-37.

Keeble, R. (2009). Ethics for journalists. New York: Routledge.

Kovach, B.; Rosenstiel, T. (2003). Los elementos del periodismo. Madrid: Ediciones El País.

Knowlton, S.; Reader, B. (2009). Moral reasoning for journalists. London: Praeger Publishers.

McBride, K.; Rosenstiel, T. (Eds). (2014). The New ethics of journalism: principles for the 21st century. Washington, D.C.: CQ Press.

Merrill, J. C. (1997). Media Ethics: philosophical foundations for news media. Nova York: St. Martin’s Press.

Meyers, C. (ed.) (2010). Journalism Ethics: A Philosophical Approach. Nova York: Oxford University Press.

Lambeth, E. B. (1992). Periodismo comprometido. Un código de ética para la profesión. México: Limusa.

Oates, T.P.; Pauly, J. (2007). “Sports Journalism as Moral and Ethical Discourse”. Journal of Mass Media Ethics, 22 (4): 332-347.

Pérez Fuentes, J.C. (2004). Ética periodística. Principios, códigos deontológicos y normas complementarias. Leioa: Servicio Editorial Universidad del País Vasco.

Plaisance, P.L. (2009). Media Ethics. Key Principles for Responsible Practice. Thousand Oaks, Califòrnia: Sage.

Singer, J.B. (2013). “The Ethical Implications of an Elite Press”. Journal of Mass Media Ethics: Exploring Questions of Media Morality, 28(3): 203-216.

Wilkins, L.; Christians, C.G. (2009). The Handbook of Mass Media Ethics. Nova York: Routledge.

Wulfemeyer, K.T. (1985). “Ethics in Sports Journalism: Tightening Up the Code”. Journal of Mass Media Ethics, 1(1): 57-67.

Wyatt, N. (Ed.) (2014). The Ethics of Journalism. Individual, Institutional and Cultural Influences. Londres: IB Tauris.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s